Ohana là ứng dụng - hệ thống thông tin nhà trọ - bạn ở ghép dành cho giới trẻ Việt Nam, nhằm giúp các bạn tìm phòng trọ phù hợp về giá cả, kết nối những bạn có nhu cầu ở ghép hợp nhau về chung một nhà