1. Đăng nhập vào trang web http://doong.com.vn
  2. Trả lời các câu hỏi về tính cách, quan điểm sống và sở thích của bạn.
  3. Ngắm nghía danh sách những người bạn hợp cạ, chung sở thích cũng đang muốn tìm kiếm người cùng phòng tuyệt vời như bạn và NHẤN CHUÔNG họ.
  4. Bạn có thể kiểm tra xem ai đã NHẤN CHUÔNG cho mình. Nếu có, đừng ngần ngại MỞ CỬA cho họ.

Hàng ngàn bạn bè đang tìm bạn cùng phòng như bạn. Đăng kí ngay: http://doong.co/app/sign-in