Hồi trước Ad có thằng bạn cùng phòng, hễ có ai ăn gì là cu cậu lại tới bắt chuyện, chẳng lẽ lại không mời nó ăn =.=. Riết Ad có gì ngon phải...chui vào tolet ăn hết mới dám ra.🚾🚾

  1. Ở bẩn
  2. Tính toán
  3. Ăn một mình
  4. Dẫn người yêu về phòng
  5. Dị tính

Bạn cùng phòng của bạn thuộc thể loại bựa nào?! :))