Doong.com.vn - Ứng Dụng Tìm Bạn Ở Ghép - Share Phòng

Mar 16, 2017

💡 LÝ DO NÀO KHIẾN DOONG LÀ GIẢI PHÁP TÌM BẠN CÙNG PHÒNG THÔNG MINH 💡

✔️ Hiển thị thông minh - Đăng tin tìm kiếm không cần seed, không sợ "trôi bài" như khi post trong các public group.

✔️ Bảo mật cao - Thông tin của bạn chỉ hiện ra với ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG - là những người cũng đang thực sự tìm trọ và thoả mãn yêu cầu mà bạn đưa ra MỚI CÓ THỂ NHÌN THẤY ĐƯỢC profile cua bạn.

✔️ Kết nối nhanh chóng - Tự động nhận tin báo khi có ứng viên mới đăng ký trong khu vực bạn đang tìm kiếm.

✔️ 100+ người dùng mới đăng ký nhận hỗ trợ từ DOONG mỗi tuần, giúp bạn sớm tìm được chỗ trọ VÀ bạn trọ ƯNG Ý NHẤT

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.