Số may mắn của 12 con giáp

Feb 4, 2020

12 con giáp có mối tương quan mật thiết tương ứng đối với Ngũ Hành. Trong đó, có 2 con giáp thuộc hành Kim, 2 con giáp thuộc hành Mộc, 2 con giáp thuộc hành Thủy, 2 con giáp thuộc hành Hỏa và 4 con giáp thuộc hành Thổ. Các con số cũng như vậy, cũng tuân theo quy luật âm dương và ngũ hành. Để tang cường các yếu tố tốt cho bản mệnh, cũng cần xem xét các con số phù hợp và bổ trợ nhau như thế nào:

  • Số 1,2 thuộc Mộc
  • Số 3-4 thuộc Hoả
  • Số 5-6 thuộc Thổ
  • Số 7,8 thuộc Kim
  • Số 9,0 thuộc Thủy

Vậy nên, con số may mắn của 12 con giáp như sau:

Tuổi Tý: Thuộc hành Thủy - Số may mắn: 1 và 6

Tuổi Sửu: Thuộc hành Thổ - Số may mắn: 0 và 5

Tuổi Dần: Thuộc hành Mộc - Số may mắn: 2 và 7

Tuổi Mão: Thuộc hành Mộc - Số may mắn: 3 và 8

Tuổi Thìn: Thuộc hành Thổ - Số may mắn: 5 và 0

Tuổi Tỵ: Thuộc hành Hỏa - Số may mắn: 2 và 7

Tuổi Ngọ: Thuộc hành Hỏa - Số may mắn: 2 và 7

Tuổi Mùi: Thuộc Hành Thổ - Số may mắn: 5 và 0

Tuổi Thân: Thuộc hành Kim - Số may mắn: 4 và 9

Tuổi Dậu: Thuộc hành Kim - Số may mắn: 4 và 9

Tuổi Tuất: Thuộc hành Thổ - Số may mắn: 5 và 0

Tuổi Hợi: Thuộc hành Thủy - Số may mắn: 1 và 6

Great! You've successfully subscribed.
Great! Next, complete checkout for full access.
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.